Mineralen & Fossielen

Wist je dat keukenzout een mineraal is? Weet je dat er andere dieren dan dinosaurussen waren die uitstierven? en zijn gefossiliseerd? Wist je dat die doffe grijze kalksteen en dat glanzende groene marmer uit dezelfde chemische componenten bestaan?

Mineralen

Een mineraal is een anorganische stof met een chemische formule en kristalstructuur die in de natuur voorkomt. Maar wat betekent dit? Het woord anorganisch beschrijft alle dingen die niet leven of geen koolstof bevatten. De chemische formule van elk mineraal is als de lijst met ingrediënten. Tafelzout heeft een chemische formule van NaCl of natriumchloride. Dat wil zeggen, alle stukjes zout bevatten natrium (Na) en chloor (Cl.). Als je goed naar een stuk zout uit je zoutvaatje kijkt, zie je misschien dat het de vorm van een kubus heeft. Deze kubus is kenmerkend voor elk zoutkristal.


Fossielen

Fossielen zijn de overblijfselen van dieren en planten die bewaard zijn gebleven in gesteente of mineralen. Fossielen kunnen worden gegroepeerd in lichaamsfossielen en sporenfossielen. Lichaamsfossielen zijn bewaarde delen van het oorspronkelijke lichaam van het organisme. Sporenfossielen zijn het bewijs van de manier van leven van oude planten en dieren. Ze omvatten sporen, holen, boringen en uitwerpselen die iets vertellen over de manier waarop een dier of plant leefde en bewoog. Hoewel dinosaurusbotten de meest bekende fossielen zijn, zijn het niet de enige fossielen die ons over het verre verleden hebben geleerd. De overblijfselen van slakken, mosselen, varens en vele andere organismen komen veel voor en geven ook aanwijzingen over het leven op aarde vóór de mens.

Scroll naar top