Artikel 8 – E-mail communicatie tussen de Zakelijke Verkoper en de Klant

  1. DMGS heeft ten behoeve van de communicatie tussen de Zakelijke Verkoper en de Klant (waaronder de after sales verplichtingen zoals genoemd in artikel 5.6) een e-mail applicatie gebouwd, die het zowel voor de Zakelijke Verkoper als voor de Klant mogelijk maakt om via e-mail met elkaar in contact te treden via hun respectievelijke accounts. Dit laat het recht van de Klant om telefonisch met de Zakelijke Verkoper contact op te nemen onverlet.
  2. Alle communicatie die via deze e-mail applicatie verloopt wordt door DMGS op haar servers opgeslagen en kan door DMGS worden ingezien en gebruikt om:
    • de Zakelijke Verkoper en/of de Klant in geval van vragen en/of problemen te ondersteunen;
    • te beoordelen of de Zakelijke Verkoper aan het gestelde in bijlage 2 (SLA) en artikel 10.2 van deze Gebruiksvoorwaarden voldoet; en
    • procesverbeteringen te analyseren.
  3. De Zakelijke Verkoper stemt hierbij expliciet in en geeft DMGS toestemming om de communicatie die via deze e-mail applicatie plaatsvindt op te slaan, in te zien en te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
  4. De communicatie die via deze e-mail applicatie plaatsvindt zal door DMGS maximaal twee jaar worden bewaard.
Scroll naar top