Artikel 14 – Gevolgen beëindiging DMGS Zakelijk -verkopersschap

  1. Indien het Zakelijke Verkopersschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:
    1. wordt het Verkoopaccount geblokkeerd;
    2. is de Zakelijke Verkoper niet langer gerechtigd om de Content, de Artikelen en de DMGS merken (voor zover dat recht al bestond) te gebruiken.
  2. De Zakelijke Verkoper kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door DMGS in verband met de beëindiging van het Zakelijke Verkopersschap door DMGS en de Zakelijke Verkoper doet hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.
Scroll naar top