Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

  1. DMGS verkrijgt het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht het beeld- en woordmerk van de Zakelijke Verkoper te gebruiken zolang de Zakelijke Verkoper Artikelen aanbiedt op het Platform op de Omgeving alsmede in communicatie- en reclame-uitingen in alle media ten behoeve van (het aanbod van) het Platform.
  2. De Zakelijke Verkoper erkent dat alle (intellectuele eigendom) rechten betreffende de Omgeving, de vormgeving, de Content en alle DMGS Merken en logo’s eigendom zijn en blijven van DMGS en op geen enkele wijze door de Zakelijke Verkoper zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DMGS mogen worden gebruikt. De Zakelijke Verkoper zal altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van DMGS en derden volledig respecteren.
  3. De Zakelijke Verkoper zal in geen enkel geval in eigen naam, een merk- of domeinnaamregistratie bevattende het element “dutchmuseumgiftshop” of een daarop lijkend element of logo deponeren en/of registreren. Voor ieder gebruik van DMGS ‘s Merken en/of logo’s door de Zakelijke Verkoper dient voorafgaand schriftelijk goedkeuring te worden verkregen van DMGS.
Scroll naar top