Artikel 11 – Garanties en verplichtingen

 1. De Zakelijke Verkoper verklaart en garandeert dat zij gerechtigd is deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, na te leven en de rechten te verlenen die zij hierbij verleent.
 2. De Zakelijke Verkoper garandeert dat:
  •  uitsluitend Artikelen worden aangeboden die bij de Zakelijke Verkoper op voorraad liggen;
  •  achtennegentig procent (98%) van de Artikelen te allen tijde worden geleverd binnen de door de Zakelijke Verkoper op het Platform vermelde levertijd, tenzij de Zakelijke Verkoper met de Klant een andere levertijd is overeengekomen;
  •  alleen Artikelen zullen worden aangeboden in de productcategorieën die door DMGS zijn opengesteld;
  •  de door haar aangeboden Artikelen haar eigendom zijn, de Artikelen en het aanbod niet misleidend of anderszins in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving, dat zij bevoegd is om deze Artikelen ten verkoop aan te bieden op het Platform en te vervreemden en dat de aangeboden Artikelen steeds de oorspronkelijke Artikelen zijn en het geen namaakartikelen betreft;
  •  het aanbod op het Platform zal voldoen aan de Nederlandse en Belgische wet- en regelgeving;
  •  de Artikelen naar behoren functioneren en geen gebrek vertonen;
  •  de door haar aangeboden Artikelen en de door haar verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op enige rechten(zoals, maar niet beperkt tot, rechten van intellectuele eigendom);
  •  het handelen van de Zakelijke Verkoper en/of Artikelen van de Zakelijke Verkoper de reputatie en/of het imago van DMGS of de Omgeving niet zullen schaden;
  •  door haar gehandeld wordt in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden kopen bij andere verkopers, alsmede alle toepasselijke wet- en regelgeving;
  •  zij te allen tijde in overeenstemming handelt met de richtlijnen en instructies van DMGS ter zake van de installatie en het gebruik van het Platform.
 3. De Zakelijke Verkoper zal DMGS vrijwaren tegen alle schade van claims tegen DMGS als gevolg van het niet voldoen aan de garanties van dit artikel.
 4. Het is de Zakelijke Verkoper niet toegestaan reclame-uitingen mee te zenden bij de levering van Artikelen aan de Klanten, dan wel anderszins commerciële uitingen bij de Klanten te bezorgen.
Scroll naar top