Artikel 1: Definities

 • dutchmuseumgiftshop.nl: dutchmuseumgiftshop.nl (genoemd als DMGS) is op dit moment onderdeel van Honeydew. Honeydew is gevestigd te (1098 RK) Amsterdam, Bunsenstraat 9-1. Opererend in Nederland onder BTW nummer: NL001644989B88 en, Kamer van Koophandel Amsterdam 34358070.
 • Omgeving: dutchmuseumgiftshop.nl, dutchmuseumgiftshop.com, dumu.nl, en iedere andere door DMGS aangewezen applicatie.
 • Platform: de omgeving waarop derde partijen hun producten, vallend binnen door DMGS aangewezen productcategorieën, aan Gebruikers kunnen aanbieden.
 • Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.
 • Gebruikersvoorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden zakelijke verkopen via DMGS inclusief alle bijlagen en de informatie zoals opgenomen op de website.
 • Zakelijke Verkoper(s): ieder Museum dat minstens 10 weken is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland of bij het handelsregister in België en over een btw-nummer beschikt, een Verkoopaccount heeft aangemaakt, deze Gebruikersvoorwaarden heeft aanvaard en door DMGS als verkoper is geaccepteerd.
 • Verkoopaccount: het door de Zakelijke Verkoper in de Omgeving aangemaakte account.
 • Artikelen: alle producten waarvan DMGS kenbaar heeft gemaakt dat deze door Zakelijke Verkopers mogen worden aangeboden in de Omgeving.
 • Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een Artikel via het Platform.
 • Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Zakelijke Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een Artikel bij de Zakelijke Verkoper via het Platform.
 • Content: (een deel van) de specificaties van Artikelen in de Omgeving, welke specificaties en Artikelen door DMGS te allen tijde kunnen worden aangepast, bestaand uit onder meer tekst, afbeeldingen en technische specificaties, die DMGS ten behoeve van de Zakelijke Verkopers ter beschikking stelt.
 • Totaalprijs: prijs inclusief BTW, verzendkosten en voor zover van toepassing verwijderingsbijdrage en alle andere voorkomende eventueel van overheidswege opgelegde bedragen die de Klant in rekening worden gebracht.
 • DMGS Merken: de DMGS woord- en beeldmerken, alsmede overige onderscheidingstekens.
 • Vergoeding: de door DMGS aan de Zakelijke Verkoper in rekening gebrachte commissie over de Verkoopprijs, bestaand uit een variabele component. Dit is 15% van de verkoopwaarde van het product. Mocht het product opgeslagen en verstuurd worden via het door ons gebruikte fulfilment bedrijf dan gelden daar aparte tarieven voor.
 • Verkoopprijs: prijs inclusief verzendkosten, inclusief een eventuele verwijderingsbijdrage en/of andere heffingen van overheidswege opgelegd, inclusief btw en inclusief de servicebijdrage.

 

Scroll naar top