Voorwaarden cadeaukaart

Deze cadeaubon voorwaarden zijn, naast onze Algemene Voorwaarden, van toepassing op cadeaubonnen uitgegeven door Museum Gift Shop. Door gebruik te maken van een cadeaubon van Dutch Museum Gift Shop accepteert u deze cadeaubonvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cadeaubonnen uitgegeven door Museum Gift Shop (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papieren cadeaubonnen en als cadeaukaart) (hierna gezamenlijk: “Cadeaukaarten”) die worden verkocht door Museum Gift Shop en door de Dutch Museum Gift Shop aangewezen derden.
 2. Elke cadeaukaart is voorzien van een unieke code. Dit kan een cijfercode en / of pincode en / of tekstcode zijn. Elke cadeaukaart wordt slechts één keer uitgegeven. Je moet de cadeaukaart (inclusief de code) zorgvuldig bewaren. Bij diefstal (waaronder het gebruik van de code door onbevoegde derden) of verlies (inclusief het (onbedoeld) wissen van e-mails) wordt geen vergoeding uitgekeerd. Alleen originele cadeaukaarten en codes kunnen worden gebruikt en moeten op verzoek aan de Dutch Museum Gift Shop worden verstrekt. Dutch Museum Gift Shop behoudt zich het recht voor om een cadeaukaart pas te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon (in het geval van een elektronische cadeaubon, de e-mail die naar jou is gestuurd door Dutch Museum Gift Shop of een door Dutch Museum Gift Shop aangewezen derde partij). verzonden en waarin de code is opgenomen) en bij oneigenlijk gebruik contante betaling te verlangen. Als een cadeaukaart is gekocht bij een derde partij, moet u de bon en eventuele herlaadbon zorgvuldig bewaren en op verzoek inleveren bij de Dutch Museum Gift Shop.
 3. Om een cadeaukaart te gebruiken, dient u de door u geselecteerde producten in de “winkelwagen” te plaatsen. Tijdens het betalingsproces voert u vervolgens de code in het invoervak “Coupon/cadeaubon” in en past u de code van de cadeaubon toe.
 4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en / of eventuele andere specifieke gebruiksvoorwaarden zijn te vinden op de cadeaubonnen / of in de e-mail waarin de code is opgenomen. Elke cadeaukaart is geldig voor een bepaalde periode. De cadeaukaart kan niet worden gebruikt na de vervaldatum.
  De standaard vervaldatum van cadeaubonnen is 365 dagen na uitgifte.
 5. Cadeaubonnen uitgegeven door Dutch Museum Gift Shop en / of door Dutch Museum Gift Shop aangewezen derden zijn uitsluitend inwisselbaar voor aankopen via www.dutchmuseumgiftshop.nl.
 6. Cadeaukaarten kunnen niet worden gebruikt voor openstaande bestellingen.
 7. Cadeaubonnen of hun restwaarde zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
 8. De restwaarde van de cadeaukaart kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. Deze waarde is zichtbaar in het account van de gebruiker of kan worden opgevraagd door de cadeaukaartcode opnieuw in te voeren in de winkelwagen. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan alleen worden gebruikt vanaf dezelfde rekening waar de cadeaukaart voor het eerst werd gebruikt en tijdens de geldigheidsduur van de cadeaukaart.
 9. Als het totale bedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaukaart(en), moet het verschil worden betaald met een van de andere betaalmethoden.
 10. In het geval dat de Dutch Museum Gift Shop overgaat tot restitutie van (een deel van) de factuurwaarde, zal, indien naast één of meer Giftcard (s) is betaald met een creditcard, zoveel mogelijk worden terugbetaald door het saldo van de cadeaubon. in uw account. Indien dit niet voldoende is, wordt het restant terugbetaald door middel van een contante terugbetaling van het (resterende) bedrag dat is betaald met een creditcard. Als er slechts één of meer cadeaukaarten zijn gebruikt voor betaling, wordt in deze gevallen een terugbetaling uitgevoerd door het saldo van de cadeaukaart te verhogen.
 11. Het is niet toegestaan om cadeaubonnen of hun werking te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins te beïnvloeden (inclusief hacken).
 12. Elke (poging tot) fraude of andere ongeoorloofde handeling wordt geregistreerd en heeft tot gevolg dat het gebruik van cadeaubonnen wordt geweigerd.
 13. Het is niet toegestaan cadeaukaarten op enigerlei wijze te gebruiken voor commerciële doeleinden en / of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
 14. Deze algemene voorwaarden voor cadeaukaarten kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. We raden je aan om elke keer de algemene voorwaarden van de cadeaukaart te raadplegen voordat je een cadeaukaart gebruikt. Nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd, blijft u cadeaubonnen gebruiken en accepteert u de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.
 15. U kunt per bestelling een onbeperkt aantal cadeaukaarten inwisselen.
 16. Als je vragen of opmerkingen hebt over het gebruik van de cadeaukaarten of problemen hebt met het inwisselen, laat het ons dan zo snel mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. Dutch Museum Gift Shop behandelt uw e-mail zo snel mogelijk.
hitherefred 10213
Scroll naar boven